Hallsbergs stenar

Grovhuggen läsning

Hallsbergs Stenar i Heinge norr om Lövestad är en samling märkliga stenar som lantbrukaren och kvarnägaren Nils Nilsson under 1800-talet mejslade till konstverk med en kvarnhacka. Jag slås mest av vilken tidsödande arbete det måste ha varit att hugga in bilder och bokstäver i det hårda materialet. De tretton stenarna är ursprungligen formade av naturen. Nils Nilsson har förvandlat stenarna till en stamtavla för sin familj, en beskrivning av enskiftet i Heinge by och en lång rad berättelser från Bibeln. Det tar sin tid att läsa inskriptionerna så ta gärna med en kaffekorg.
Nils Nilssons gård, Hallsbergs gård, har blivit ett lantbruksmuseum, som är öppet på söndagarna under sommaren. Trädgården med stenarna har öppet hela året. Inträdesavgifter. Följ skyltarna från Lövestad.

Se Bengt Erikssons suveräna artikel om stenarna

Karta

Pin It on Pinterest